Հաշվետվություն Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի բյուջետային ծախսերի մասին 01.01.2018- 01.04.2018

Չդասակարգված

Հաշվետվություն Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ -ի բյուջետային ծախսերի մասին (սնունդ)

Չդասակարգված

Սյունիքի մարզի Հարթաշենի միջն. դպրոցի տնօրենի ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալի /փոխտնօրեն՝ ուս. մասի վարիչ/

ՈՒսումնադաստիարակչական-պլան-2 (2)

Չդասակարգված

Փոխտնօրեն (ՄԿԱ) Ստելլա Գյուլնազարյանի տարեկան աշխատանքային պլան

Փոխտնօրեն (ՄԿԱ) Ստելլա Գյուլնազարյանի տարեկան աշխատանքային պլան

Չդասակարգված

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ <>ՊՈԱԿ-Ի ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԻ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

միջոցառումների պլան 100- ամյակին նվիրված

Չդասակարգված

Լուսանկարներ

Չդասակարգված

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ <> ՊՈԱԿ-ի ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 2017 — 2018 ուսումնական տարի 2-րդ կիսամյակ

Лист Microsoft Excel

Չդասակարգված

ՀԱՐԹԱՇԵՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Չդասակարգված

<> ՊՈԱԿ-ի ֆինանսական գործունեության մասին

FINANSAKAN Hartachen

Չդասակարգված

Հաշվետվություն Պետական Ոչ Առեվտրային Կազմակերպությունների դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.01.2017-01.01.2018

301 30

Չդասակարգված